martes, 2 de octubre de 2012

Tráiler de Fran Alonso. Lecturas en galego

O lector achará en Tráiler un mesto conxunto de anécdotas, lembranzas, peripecias e transos, presentados cun gran senso do realismo e escolmados cun óptimo criterio narrativo. O ton humorístico adoptado para relatar historias alleas, máis ou menos reais ou magnificadas, feitas literatura sen abusar do artificio literario nin da boa vontade do lector, permítelle a este sintonizar co punto de vista dese narrador que completa as diversas historias dos tres semi-heroes que percorren diferentes estradas entre o 27 de febreiro e o 1º de marzo do 91, ao tempo que a radio vai informando sobre a resolución da guerra de Irak.

El lector encuentra en Tráiler un denso conjunto de anécdotas, recuerdos, peripecias y lances, presentados con gran sentido del realismo y seleccionados con óptimo criterio narrativo. El tono humorístico adoptado para contar historias ajenas, más o menos reales o magnificadas, hechas literatura sin abusar del artificio literario ni de la buena voluntad del lector, le permite a éste entrar en sintonía con el punto de vista de ese narrador que completa las diferentes historias de los tres semi-héroes que recorrren distintas carreteras entre el 27 de febrero y el 1 de marzo del 91, a medida que la radio va informando sobre la resolución de la guerra de Irak.

Escucha al lector:

Escucha al autor:

No hay comentarios:

Publicar un comentario